Skip to main content
x

Marin hydrodynamikk (Marine Hydrodynamics )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2020-08-17 - 2020-12-20
Faglig innhold
 • Grunnleggende fluidmekanikk
 • Viskøse fluider (Euler og Navier-Stokes ligninger, Grensesjikt og avløsning, Laminære forhold vs. Turbulente forhold)
 • Ideelle fluider (Potensialteori, Laplace ligning)
 • Framdrift (Propulsjonssystemer, virkningsgrader)
 • Havmiljøbeskrivelse (Vind, Strøm, Bølger og bølgeteori, Regulære bølger, Irregulære bølger)
 • Hydrodynamiske krefter (Stor-volumkonstruksjoner, Små-volumkonstruksjoner)
 • Skipsbevegelse i bølger (Generell dynamikk, transferfunksjoner, egenfrekvens, demping)

Prerequisites

Anbefalte forkunnskaper

MEKA1001 Mekanikk, IMAA1001 Matematiske metoder 1, IMAA2031 Matematiske metoder 2A, SKID1001 Skipsdesign I

Learning outcomes

Kunnskap:

 • skal ha en grunnleggende forståelse for de matematiske modellene som blir brukt i generell fluidmekanikk.
 • kjenner til lineær bølgeteori og har kunnskaper om hvordan irregulære havbølger kan bygges opp fra de fundamentale regulære komponentene.
 • er kjent med den grunnleggende virkemåten for propellere og hvordan propellens ytelseskarakteristikk kan bestemmes ved modellforsøk og ulike beregningsmetoder. 

Ferdigheter:

 • skal ha en grunnleggende forståelse for de matematiske modellene som blir brukt i generell fluidmekanikk.
 • kjenner til lineær bølgeteori og har kunnskaper om hvordan irregulære havbølger kan bygges opp fra de fundamentale regulære komponentene.
 • er kjent med den grunnleggende virkemåten for propellere og hvordan propellens ytelseskarakteristikk kan bestemmes ved modellforsøk og ulike beregningsmetoder.

Kompetanse:

 • bevisst det kompliserte samvirket mellom skrogmotstand og propellkarakteristikk.
 • kjent med hvordan bølgenes tilfeldige natur (bølgeretning, -høyde og -periode) påvirker skipets oppførsel og bevegelse ulikt.
 • i stand til å tolke, forstå og formidle resultater fra modelltester til kollegaer og andre.

Files/Documents

ISCED Categories

Scientific modelling
Naval engineering