Skip to main content
x

NAUTIKA (BSc Nautics )

Type
Bachelor (ISCED 2011 level 6)
Language

Serbian

Duration 6 semesters
Cost From 500 EUR per year
Ishodi učenja:
  • Samostalno planira pomorska putovanja analiziranjem i upotrebom navigacionih karata i priručnika, meteoroloških izvještaja, navigacionih obavještenja i upozorenja, itd.
  • Procjenjuje opasnosti, te upotrebljava opremu za spašavanje i primjenjuje tehnike preživljavanja na moru, itd.
  • Analizira greške i pouzdanosti navigacionih i ostalih brodskih sistema, te planira putovanja i upravlja brodom u svim uslovima primjenjujući metode optimiziranja pomorskog putovanja.
  • Drži sigurne navigacione straže i praktično koristi navigacione, meteorološke, komunikacione i ostale opreme na mostu.
  • Razlikuje pojedine vrste tereta i tehnologija u pomorskim prevozima i planira odgovarajuće tehnike rukovanja teretom, te samostalno procjenjuje bitne elemente brodskog stabiliteta.
  • Tumači i kritički prosuđuje elemente pomorsko međunarodne i nacionalne pravne regulative (zaštita života na moru i zaštita mora i morskog okruženja).
  • Upravlja posadom i grupama ljudi, te pravilno djeluje u vanrednim okolnostima.
  • Interpretira načela poslovanja u brodarstvu.
  • Organizuje postupke održavanja broda i brodskih sistema.
  • Kontroliše i nadgleda, održava i efikasno upravlja radom tehničkih sistema u pomorskoj privredi i nautičkom turizmu.
Structural components
Ship training
Internship/Workplace experience
International component
Practical/Field work

ISCED Categories

Statistics
Machinery and operators
Naval engineering
Marine and maritime law
Physical and chemical oceanography
Scientific modelling
Maritime security
Navigation and seamanship