Skip to main content
x

NAUTIKA I TEHNOLOGIJA POMORSKOG PROMETA (BSc Nautical Studies and Maritime Transport Technology )

Type
Bachelor (ISCED 2011 level 6)
Language

Croatian

Duration 6 semesters
Cost From 7370 HRK per year

Program studija je koncipiran na način da se studenti osposobe za vođenja broda, ali i mogućnost sudjelovanja u upravljanju brodarskim tvrtkama ili upravljanju pomorskom plovidbom.

Nastavni program sadrži znanja iz područja tehnike, tehnologije, ekonomike, prava, te upravljanja. Primjena tih znanja omogućuje zapošljavanje i uspješan rad u užoj struci ali i u različitim pomorskim i prometnim ustanovama i tvrtkama čije su djelatnosti usko povezane s pomorstvom (lučke kapetanije, ministarstvo nadležno za pomorstvo, luke, lučke uprave, brodari, agencije, otpremnici, carina, transportne tvrtke i dr.).

Sadržaji u skladu s Konvencijom STCW 1978 kako je izmijenjena i dopunjena, a kojisu potrebni za stjecanje najviših zvanja u pomorstvu (I časnik palube i Zapovjednik broda većeg od 3000 BT) obuhvaćeni su kroz tri studijske godine. Kolegijise planiraju kao jednosemestralni i dvosemestralnis mogućnošću dinamične izmjene sadržaja i uključivanja studenata u sheme mobilnosti i studentsku razmjenu s drugim Sveučilištima u bilo kojoj fazi studiranja.

Structural components
Ship training
Industry partners
Internship/Workplace experience
International component
Practical/Field work
Language training

ISCED Categories

Machinery and operators
Navigation and seamanship
Maritime economy
Policy and governance
Logistics and shipping management
Marine and maritime law
Physical and chemical oceanography
Statistics
Safety
Maritime security