Skip to main content
x

BRODOSTROJARSTVO (BSc Marine Engineering )

Type
Bachelor (ISCED 2011 level 6)
Language

Croatian

Duration 6 semesters
Cost From 7370 HRK per year

Temeljni cilj sustavnog obrazovanja pomorskog kadra je u primjeni, vještinama, održavanju i pristupu suvremenoj tehnici i tehnologiji i novim zahtjevima prvenstveno u pomorskom gospodarstvu pa i šire, radi boljeg upravljanja, održavanja i intenzivnijeg razvitka pomorskog gospodarstva u cijelini. Sustav obrazovanja pojačat će individualnu sposobnost pojedinca i poboljšati strukturu koja će kompetentno odgovoriti izazovima razvitka pomorskog gospodarstava u Republici Hrvatskoj i u svijetu, jer su hrvatski pomorci traženi i cijenjeni, a osim tog veliki je manjak pomorskih strojara u svjetskoj trgovačkoj mornarici. Osnovni ciljevi i svrha studijskog programa brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa jesu: - redovito obrazovanje za najviša pomorska časnička zvanja (II časnik stroja na brodu porivne snage od 3000 kW ili jačim i Upravitelj stroja na brodu porivne snage od 3000 kW ili jačim) za hrvatske brodare i svjetsko tržište, - razvijanje kulture sigurnosti na moru i zaštite morskog okoliša u sustavu kontinuirane naobrazbe i izobrazbe pomoraca, - znanstveni pristup obnovi hrvatskog pomorskog gospodarstva, - nastavak unapređivanja kvalitete visokoškolskog obrazovanja pomorskih stručnjaka prema svjetskim i EU mjerilima te u skladu s Bolonjskom deklaracijom, - cjelo životno obrazovanje (kontinuirana izobrazba) prema načelima međunarodne konvencije o standardima izobrazbe, izdavanju ovlaštenja i držanju straže pomoraca - STCW 1978/95 konvencija (svjetska usporedivost studijskih programa i mobilnost nastavnika i studenata) te programi prekvalifikacije prema projektu EU “METNET”. Osnovne značajke ovog studija jesu: - usklađenost i kompatibilnost studijskih programa, - međunarodna jednakovrijednost diploma i zvanja, - specifičnost obrazovanja pomorskih časnika u svijetu što se ogleda u izrazitoj prožetosti znanstvenog i stručnog rada

Structural components
Ship training
Internship/Workplace experience
International component
Practical/Field work

ISCED Categories

Statistics
Machinery and operators
Maritime economy
Conservation and environmental management
Physical and chemical oceanography
Safety
Maritime security
Navigation and seamanship