Skip to main content
x

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (STCW Basic safety training for seafarers )

Language

Norwegian Nynorsk

Course format On-site
Date 2021-09-13 - 2021-09-17
Duration 5 dager (50 timer)
Cost 15 350 NOK

Kurset er obligatorisk minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Innholder:

 • Tabell A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker
 • Tabell A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukking
 • Tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
 • Tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for mennesker og miljø
   

Prerequisites

Ingen.

Application procedure

Bestill kurs via en av våre bookingkanaler:
Tlf. 41 75 50 00 / E-post: kurs@resq.no / Bestillingsportalen.

Learning outcomes

Etter endt opplæring skal kursdeltakerne ha kompetanse i blant annet:

 • Nød situasjoner
 • Evakuering
 • Redningsfarkost og redningsbåter
 • Personlig rednings utstyr
 • Overlevelse i sjø
 • Helikopter redning
 • Minimere risiko for brann
 • Beredskap til å reagere på brann tilløp
 • Bruk av brannslukkere og brann utstyr
 • Forholdsregler ved bruk av faste slokkeanlegg
 • Bruk av røykdykkerutstyr for effektiv redning
 • Generelle førstehjelps prinsipper
 • Brann skader og forbrenninger
 • Nød prosedyrer
 • Maritim Forurensning
 • Følge trygge arbeidsrutiner
 • Tretthet

Files/Documents

ISCED Categories

Safety
Near- and offshore constructions