Skip to main content
x

Grunnleggende sikkerhetskurs (GSK) (Basic safety training )

Language

Norwegian Nynorsk

Course format On-site
Date 2021-09-21 - 2021-09-24
Duration 4 dager
Cost 11500 NOK

Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere
arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader
på mennesker, utstyr og miljø. Ved fullført kurs, skal deltakerne ha
grunnleggende kunnskaper om sikkerhetsrutiner, forebygging av
arbeidsulykker og relevant verne-, brann-og redningsutstyr på innretningen.
I tillegg skal deltakerne ha fått ferdigheter/kunnskap i:
- bruk av brann-/redningsutstyr, førstehjelp og kjennskap til lover og
forskriftersom regulerer oljevirksomheten.
- det apparat som settes inn ved ulykker og katastrofer både nasjonalt
oginternasjonalt.
Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet
sikkerhet samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets
betydning for liv, helse og verdier i arbeid samt fritid.

This course is also available in English

Prerequisites

E-læringskurs GSK

Application procedure

Bestill kurs via en av våre bookingkanaler:
Tlf. 41 75 50 00 / E-post: kurs@resq.no / Bestillingsportalen.

Files/Documents

ISCED Categories

Safety