Skip to main content
x

Førstehjelp Grunnkurs (First aid basic course )

Language

Norwegian Nynorsk

Course format On-site
Date 2021-09-20 - 2021-09-24
Duration 5 dager
Cost 11850 NOK

Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i den totale førstehjelpsberedskapen og omfatter følgende:
• Medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner.
• Førstehjelpere og MOB-mannskap på beredskapsfartøy

Prerequisites

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Application procedure

Bestill kurs via en av våre bookingkanaler:
Tlf. 41 75 50 00 / E-post: kurs@resq.no / Bestillingsportalen.

Learning outcomes

Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne:
• Utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom.
• Assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter

Files/Documents

ISCED Categories

Safety