Skip to main content
x

Dekksoffiser (Deck officer )

Type
Short-cycle tertiary education (ISCED 2011 level 5)
Language

Norwegian Nynorsk

Duration 4 semesters
Cost Semesteravgift: 550kr pr semester

Utdanning til dekksoffiser gir den teoretiske kompetansen som blir kravd for å løyse høgaste sertifikat som dekksoffiser (D1) etter gjeldande krav. Utdanninga går over to skoleår. Tilbodet er på Fagskolen i Hordaland sin studiestad Nygård.

Utdanning er også tilgjengelig i Austevoll.

Prerequisites

Du kan søkje studieplass på grunnlag av fagbrev eller realkompetanse.

Relevante fagbrev er:

  • Fiske og fangst
  • Matrosfaget

 

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (matros eller fiske og fangst). Relevant praksis kan være innenfor tekniske fagområder (verksted, mekanisk industri, elektroinstallasjon), teknisk planlegging, logistikk, eller sjøfart.

  • For opptak til dekksoffiserutdanningen må den relevante yrkespraksisen bestå av minimum 30 måneder relevant fartstid på sertifikatpliktig fartøy (fiskebåt over 10,67 meter, eller andre fartøy over 15 meter).
     
  • Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.
     
  • Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass.

ISCED Categories

Navigation and seamanship