Skip to main content
x

Quản trị tài chính ngân hàng (Banking and financial management )

Type
Bachelor (ISCED 2011 level 6)
Language

Vietnamese

Cost Học phí tương đương với hệ đại trà

1. Mục tiêu đào tạo

Trang bị kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho nguồn lao động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng hiện đại, bao gồm các nội dung liên quan tới hoạt động và quản trị ngân hàng, phân tích và đánh giá hoạt động tài chính, đầu tư, ngoài ra chương trình còn đào tạo sinh viên có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách, quản trị và thực hành các nghiệp vụ chuyên môn trong ngành Tài chính - Ngân hàng. Bên cạnh đó, chương trình còn trang bị những kiến thức có tính phương pháp luận, kiến thức chung về kinh tế, xã hội và tâm lý, làm cơ sở cho sinh viên phát triển nghề nghiệp và tạo dựng thành công trong tương lai.

Sinh viên ra trường có tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, có phẩm chất đạo đưc tốt, có kỹ năng giao tiếp và làm việc hiệu quả, có khả năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh.

2. Chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất

Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo Tài chính - Ngân hàng của các trường đại học danh tiếng ở các quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển hàng đầu thế giới như: Mỹ, Anh và Úc, cũng như các trường nổi tiếng ở Việt Nam, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế CDIO.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu tốt nghiệp từ các trường có uy tín trên thế giới (Anh, Úc) và  trong nước; có kinh nghiệm giảng dạy và thực tế. Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm, kết hợp dạy kiến thức với kỹ năng.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: phòng học, thư viện, máy tính, mạng, phòng thực hành, phòng mô phỏng, luôn được bổ sung, trang bị hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học. Các công ty, tổ chức tài chính, ngân hàng đối tác luôn tạo điều kiện để sinh viên được thực tập và tuyển dụng.

3. Cơ hội việc làm, khả năng thăng tiến trong công việc

Với định hướng của chương trình đào tạo, cùng với năng lực và nguyện vọng, cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng sau khi ra trường có thể làm việc tại: các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư, Ngân hàng nhà nước hoặc phụ trách về tài chính tại ủy ban nhân dân các cấp, sở ngành địa phương; Chuyên viên hoặc vị trí quản lý các cấp tại các ngân hàng, tổ chức tài chính phi ngân hàng; Chuyên viên tài chính hoặc các vị trị quản lý tại công ty kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư; Chuyên viên tài chính, giám đốc tài chính và thành viên ban kiểm soán tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực phi tài chính; Chuyên gia tài chính, nhà môi giới, chuyên gia phân tích đầu tư và danh mục đầu tư tại công ty chứng khoán, quỹ đầu tư.

ISCED Categories

Maritime economy
Policy and governance