Skip to main content
x

Kỹ thuật nhiệt lạnh (Heat and cold engineering )

Type
Bachelor (ISCED 2011 level 6)
Language

Vietnamese

Cost Học phí tương đương với hệ đại trà

1. Mục tiêu đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh có đủ năng lực áp dụng các kiến thức để hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các sản phẩm, hệ thống thuộc lĩnh vực Cơ khí - Năng lượng, trong môi trường hiện đại, sáng tạo, lấy làm việc nhóm làm nền tảng.

Ngoài ra, kỹ sư nhiệt lạnh có đủ kỹ năng: vận dụng thành thạo các kiến thức kỹ thuật cơ sở vào thực tế; thực hiện và khai thác các hệ thống cơ khí cơ bản; thiết kế, thực hiện và khai thác các hệ thống làm lạnh, điều hòa không khí, sấy và thông gió; xây dựng dự án kỹ thuật, giao tiếp, tổ chức và làm việc trong nhóm đa ngành; sử dụng thành thạo ngoại ngữ (tiếng Anh) trong môi trường công nghiệp hội nhập quốc tế; nhận thức sự tác động của các giải pháp kỹ thuật để vận dụng linh hoạt trong bối cảnh kinh tế, xã hội, và môi trường toàn cầu hóa.

2. Chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh được xây dựng dựa trên sự tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học trong nước và quốc tế, cũng như xem xét, đánh giá nhu cầu của thị trường lao động hiên nay nên đảm bảo tính phù hợp và hiện đại. Các môn học được xây dựng dựa trên những định hướng ứng dụng của chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh vào thực tế sản xuất, chú trọng kỹ năng thực hành, năng lực tư duy sáng tạo và kỹ năng nghề nghiệp.

Đội ngũ giảng viên phụ trách ngành Kỹ thuật cơ khí nói chung, và chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh nói riêng là những người được đào tạo bài bản, có trình độ cao, tốt nghiệp từ các trường đại học có uy tín ở trong và ngoài nước, trong đó nhiều giảng viên có kinh nghiệm, nhiều năm giảng dạy và kinh nghiệm thực tế sản xuất.

Ngoài tham gia thực hành tại Trung tâm thực hành thí nghiệm cơ khí của Trường với nhiều trang thiết bị hiện đại, sinh viên được tạo điều kiện để tham gia các chương trình tham quan và thực tập, kiến tập tại các xí nghiệp sản xuất. Với phương châm học thật để làm thật, Viện Cơ khí ký kết thỏa thuận đào tạo với các doanh nghiệp. Qua đó, tại kỳ thực tập tốt nghiệp, sinh viên trực tiếp ký kết hợp đồng với doanh nghiệp như một Trợ lý kỹ sư. Với sự ràng buộc pháp lý, Nhà trường, Doanh nghiệp và cá nhân sinh viên cùng tham gia vào quá trình đào tạo.

3. Cơ hội việc làm, khả năng thăng tiến trong công việc

Các kỹ sư nhiệt lạnh có thể đảm nhận các công việc: Thực hiện và khai thác các hệ thống cơ khí cơ bản; Thiết kế các hệ thống nhiệt - lạnh; Vận hành và sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống nhiệt - lạnh, thông gió; Thiết kế các quy trình công nghệ, tổ chức sản xuất, quản lý, điều hành, và giám sát quá trình công nghệ; Tư vấn kỹ thuật, thẩm định, đánh giá các dự án và thiết kế ngành nhiệt - lạnh, thông gió; Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển chuyên môn và năng lực quản lý, thực hành; Quản lý doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, nhà máy và xí nghiệp công nghiệp nhiệt - lạnh, thông gió.

ISCED Categories

Personal skills and communication
Machinery and operators
Naval engineering