Skip to main content
x

Skibsprojektering (Ship Design )

Language

Danish

Course format On-site
Date 2021-02-01 - 2021-05-28

Overordnede kursusmål

At give den studerende kendskab til og øvelse i at projektere et skib (handelsskib), herunder anvendelse af CAD/CAE til beregning og optimering af skibe under hensyntagen til økonomiske, anvendelsesmæssige og miljømæssige forhold. Herved at give den studerende kendskab til skibes indretning, arrangement og funktion.

Kursusindhold

Rederiforhold, shipping, skibstyper, hoveddimensioner, skrogform, generalarrangement, fremdrivning, lastekonditioner, intakt- og lækstabilitet, internationale og nationale regler, miljøkrav inclusive energieffektivitetsdesignindex (EEDI), machinery, æstetik og arkitektonisk udtryk.

Ovenstående emner behandles ved brug af metoder inden for hydromekanik og CAD/CAE. Metoderne indlæres gennem udarbejdelse af en detailprojektering af et skib ud fra en given rederispecifikation. Hertil anvendes kommercielle CAD/CAE-programmer samt dedikerede programmer til hydrostatisk og hydrodynamisk analyse af skibsskrog.

Learning outcomes

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:

  • beskrive alle almindelige skibstyper og deres tekniske karakteristika som funktion af deres mission,
  • gøre rede for de vigtigste love og regler, der gælder for forskellige skibes indretning og udrustning,
  • beskrive indretningen af et skib og de forskellige tekniske systemer ombord,
  • ud fra et ingeniørmæssigt synspunkt gøre rede for forskellige typer operationer, såsom lasthåndtering, fortøjning, ankring, brandbekæmpelse,
  • udføre beregninger (med kommercielle computerprogrammer af stabilitet (intakt og skadet), lastekonditioner og fremdrivning,
  • udføre beregninger af (specifikt) energiforbrug, røggasemissioner, og energieffektivitetsdesignindex (EEDI)
  • beskrive arbejdsgangen ved et skibsprojekt,
  • projektere et skib,
  • udføre en tegning af et generalarrangement i professionel standard,
  • skrive en teknisk rapport over projektet med rapport, outlinespecifikation og generalarrangement.

Prerequisites

Anbefalede forudsætninger

41202/41201 , Grundlæggende skibsteknik, inclusive hydrostatik, stabilitet samt modstand og fremdrivning.

Files/Documents

ISCED Categories

Naval engineering