Skip to main content
x

Introduktion til skibe og andre flydende konstruktioner (Fundamentals of Ships and Other Floating Structures )

Language

Danish

Course format On-site
Date 2020-08-31 - 2020-12-18

Overordnede kursusmål

Kurset giver en grundlæggende introduktion til skibe og andre flydende konstruktioner, herunder terminologien. Fokus er alene på forhold i stille vand, dvs. ingen bølger. Fagteknisk har kurset to hovedtemaer: (1) Hydrostatik og (2) Modstand og fremdrivning. Således vil kurset sætte deltageren i stand til at behandle problemstillinger omkring hydrostatiske forhold, hvor både intaktstabilitet og stabilitet i skadet tilstand introduceres. Desuden vil deltageren få en viden om, hvilke forhold der spiller ind, når den hydrodynamiske modstand på et skib skal bestemmes, som videre leder til fastlæggelse af den nødvendige fremdrivningseffekt.

Kursusindhold

Skibes og andre større flydende konstruktioners funktion og geometri, intakt stabilitet og lækstabilitet af flydende konstruktioner, belastninger og styrke i stille vand. Skibes modstand og fremdrivning i stille vand. Udarbejdelse af effektprognose på basis af modelforsøg og bestemmelse af optimal motor og propeller. Teorien anskueliggøres ved øvelsesopgaver og modelforsøg.

Prerequisites

Anbefalede forudsætninger

Niveau i matematik og fysik svarende til gennemførelse af første år af BSc uddannelserne Produktion og Konstruktion/​Byggeteknologi/​Design og Innovation, eller første år på diplomuddannelsen Maskinteknik.

Learning outcomes

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:

 • beskrive flydende konstruktioners funktion og opbygning,
 • redegøre for flydende konstruktioners stabilitetsforhold, inklusiv indflydelsen af flytning af vægte, frie overflader, m.v.,
 • foretage stabilitetsberegninger for flydende konstruktioner i intakt og skadet kondition,
 • gennemføre en krængningsprøve med et skib og udføre de tilhørende beregninger,
 • forklare hvorledes kræfterne optages i en simplificeret skrogbjælke i stille vand,
 • redegøre for de forudsætninger, der ligger til grund for modeller og beregninger i forbindelse med modstand og fremdrivning af skibe,
 • beskrive teorien ved modelforsøg for modstand og fremdrivning (Froude-skalering),
 • gennemføre omregning fra model- til fuldskala efter ITTC-1978 eller tilsvarende metode,
 • beskrive virkemåden af skibspropellere og forklare samt anvende brugen af propellerdiagrammer for f. eks. B-serie-propellerne,
 • gøre rede for vekselvirkningen mellem skib, propeller og motor,
 • bestemme en fremdrivningsmotor, der passer til skib og propeller,

Files/Documents

ISCED Categories

Naval engineering