Skip to main content
x

Strømningsmekanik - teknisk kursus (Hydrodynamics - Technical Course )

Language

Danish

Course format On-site
Date 2021-01-04 - 2021-01-22

Overordnede kursusmål

At introducere de studerende til den mere praktiske hydraulik og hydrodynamik, dels ved at udføre forsøg i en strømrende, dels ved at beregne strømningen teoretisk og sammenligne med egne målinger.

Kursusindhold

Der udføres forsøg i Vandbygningslaboratoriet, bygn. 114.

Der arbejdes med en række forskellige forsøg, f.eks.:

 • Impulsstråle
 • Strømkræfter på omstrømmede konstruktioner
 • Strømning over/under og krafter på overløb/stigbord
 • Strømning gennem kølevandsindtag
 • Flydestabilitet
 • Sandtransport og naturlig dybde i vipperende
 • Fremadskridende sinusbølger

Der kræves en stor del af selvstændighed i udførelsen af forsøgene for herved at opnå en fornemmelse af strømmende væskers dynamik.

Learning outcomes

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:

 • Organisere samarbejde i mindre grupper ­(4-5 personer)
 • Gennemføre simple laboratorieforsøg i strømrender
 • Være i stand til selvstændigt at kunne gennemskue hvad der bør måles for at beskrive en strømmende bevægelse.
 • Være i stand til at beskrive vandspejlsforløb, f.eks. i ikke-ensformige strømninger.
 • Være i stand til at måle tryk og beregne strømkræfter.
 • Være i stand til at beskrive energiforholdene i strømmende vand, f.eks. i et hydraulisk spring, rørsystemer.
 • Fortolke og vurdere målinger
 • Planlægge og gennemføre projekter, herunder at formulere hypoteser og drage konklusioner.
 • Skrive en teknisk rapport, inklusive kildehenvisninger og citationer.

Prerequisites

Recommended prerequisites

41102 Strømningsmekanik 1, Databehandling foregår typisk med Excel eller Matlab (Python eller R) suppleret med Maple.

Files/Documents

ISCED Categories

Statistics
Machinery and operators