Skip to main content
x

Strømningsmekanik 1 (Hydrodynamics 1 )

Language

Danish

Course format On-site
Date 2020-08-31 - 2020-12-16

Overordnede kursusmål

At give de studerende en introduktion til strømningsmekanikken og dens anvendelse indenfor bygge og miljøteknologi, som f.eks. i forbindelse med sænkekasser, vandmagasiner, vandløb, kanaler og rørsystemer, og hydrauliske konstruktioner.

Kursusindhold

Den elementære strømningsmekanik beskæftiger sig dels med væsker i hvile (hydrostatik), dels med strømmende medier (f.eks. vand og luft). Hydrostatisk tryk gennemgås, og begrebet opdrift forklares herudfra. Dernæst gennemgås trykkræfter på neddykkede og flydende konstruktioner, herunder stabilitet af flydende konstruktioner. Grundbegreber som stationær strømning, ensformig strømning, og laminære og turbulente strømninger gennemgåes. Beregningsgrundlaget for strømninger opstilles ud fra bevarelsesligningerne af masse, energi og bevægelsesmængde og anvendes på en række tekniske problemer. Metoder til beregning af enkelttab og ledningstab udledes og anvendes til bl.a. hydraulisk dimensionering af vandledninger. For åbne ledninger gennemgås begreberne: Naturlig dybde, specifik energi, kritisk tværsnit hydraulisk spring og simple hydrauliske konstruktioner.

Learning outcomes

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:

  • Beregne hydrostatisk tryk, trykkræfter og stabilitet af sænkekasser
  • Beskrive laminare og turbulente strømninger
  • Beskrive tryk- og friktionskræfter
  • Beregne enkelttab og friktionstab i kanaler, vandløb og rørledninger
  • Redegøre for energiforholdene i strømmende vand
  • Analysere hydrauliske problemstillinger og opstille relevante løsningsmetoder
  • Gennemføre simple beregninger til beregning af rørledninger og kanalers kapacitet
  • Kan beskrive hvorfor og hvorledes strømmende vand ændrer kraftfeltet på en konstruktion
  • Bestemme strømningsformen og vanddybdens variation i længderetningen i kanaler og vandløb

Files/Documents

ISCED Categories

Machinery and operators