Skip to main content
x

Forberedende Kemi og Fysik (Preparatory Chemistry and Physics )

Language

Danish

Course format On-site
Date 2021-08-02 - 2021-09-13

Overordnede kursusmål

Kurset giver en grundfaglig forberedelse i udvalgte emner indenfor fysik og kemi til senere kurser på studieretningen og træner den studerendes deduktive færdigheder og abstrakte systemforståelse. En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:

Kursusindhold

Fysikdel (1 uge):

 • Småskala transportprocesser i vand: advektion og diffusion af kemiske signaler, hvirvler, fluxe, partiel differentiation, stationære fordelinger. Kontinuitetsligning, Bernoulli’s ligning; evt kort introduktion til fluiddynamiske ligninger og CFD.
 • Bevægelse i vand: krafter på strukturer i vand; opdrift, dragforce, Stokes lov, Reynolds tal, friktion, evt fiktive kræfter
 • Bølgelære: lyd/lys og vandbølger. Dispersionsrelation, interferens, reflektion, diffraktion, absorbtion.
 • Termodynamik: atomer, molekyler, stoffaser, energi, varme, entropi, tryk, arbejde,

varmekapacitet, smeltevarme, faseovergange. Enthalpi og Gibbs fri energi,

Kemidel (1 uge):

 • Kemiske ligevægt (reversible reaktioner), syre og base egenskaber, syre-baseligevægt og pufferligningen.
 • Reaktionshastighed (kinetik), koncentrations- og temperature afhængighed (Arrheniusligningen), enzymkatalyserede reaktioner (Mihaelis-Menten kinetik).
 • Redoxreaktioner og afstemning af reaktionsskemaer.
 • Introduktion til fedtstoffer (mættede vs umættede) og miljøet kemi (stofffer i kredsløb).


I kursets sidste uge formulerer og gennemfører de studerende et mindre projekt indenfor et eller flere af kursets temaer. Projektet indeholder en indsamlende og en analyserende del, der anvender metoder fra statistikkurset 25205; Projektet afsluttes med en kort individuel rapport (der fremlægges individuelt mundtligt).

Learning outcomes

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:

 • Beskrive basale sammenhænge fra fysikken, der er relevante for design af fiskeriredskaber.
 • Anvende og kombinere simple fysisk-kemiske lovmæssigheder inden for de kursets temaer.
 • Beskrive småskalatransportprocesser i vand og grundlaget for fluid dynamik.
 • Beskrive hvordan fysiske strukturer påvirkes af vandstrømme.
 • Beskrive de centrale sammenhænge i bølgelære.
 • Beskrive de grundlæggende termodynamiske begreber og gennemføre simple termodynamiske beregninger

Files/Documents

ISCED Categories

Physical and chemical oceanography