Skip to main content
x

Dynamisk Biologisk Modellering (Dynamic Biological Modelling )

Language

Danish

Course format On-site
Date 2021-06-04 - 2021-06-24

Overordnede kursusmål

Det overordnede kursusmål er at give den studerende praktisk erfaring med at bygge, anvende og evaluere dynamiske biologiske modeller.

Kursusindhold

I den første uge af kurset introduceres hvorledes modeller struktureres og programmeres i R, hvordan implementeres data, og hvorledes præsenteres resultaterne. Endvidere formuleres et projekt i grupper, som deltagerne skal arbejde med igennem hele kurset.

I resten af kurset arbejdes der fuld tid på det valgte projekt. Projektet skal omhandle en problemstilling som kan undersøges vha en matematisk dynamisk model. Der skal findes en relevant faglig person som kan understøtte denne del af processen. Modeller skal parameteriseres vha data fra litteraturen eller fra fagperson.

Kurset evalueres ved en afleveret projektrapport, og ved fremlæggelse af denne rapport for peer-grupper. Dvs at en del af eksamen er at give feedback på andre gruppers rapport og præsentation. Deltagelse i dette er et krav for at bestå kurset.

Bemærk at man med fordel kan danne grupper inden kurset og identificere en person med faglig viden der kan leverer biologisk indsigt/data til projektet.

Prerequisites

(24004/01604).­(02402/02403) , Kendskab til matematiske modeller for populationsdynamik og sygdomsspredning. Et introducerende kursus i statistik

Learning outcomes

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:

  • Forstå potentialet i matematiske modeller som værktøj til biologisk forskning
  • Formulere relevante forskningsspørgsmål som kan besvares ved matematisk biologi
  • Konstruere en matematisk dynamisk model
  • Diskutere krav til data når en matematisk model skal formuleres
  • Evaluere hvor brugbar en specifik model er til at besvare en specifik hypotese
  • Præsentere og kommentere på resultaterne af en dynamisk biologisk model
  • Bruge softwaren R til at konstruere dynamisk matematiske modeller
  • Forstå og udføre følsomhedsanalyse af model parametre

Files/Documents

ISCED Categories

Scientific modelling