Skip to main content
x

Naturforvaltning og integreret kystzoneforvaltning (Natural Resource Management and Integrated Coastal Zone Management )

Language

Danish

Course format On-site
Date 2021-04-26 - 2021-06-27

Kurset giver en indføring i natur- og samfundsmæssige aspekter af kystzonen med henblik på analyse og varetagelse af kystrelaterede forvaltningsopgaver.

Prerequisites

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Learning outcomes

Viden:

Forvaltningslove og -principper, kystdannende processer, vandstandsændringer, sedimentbudgetter, interessekonflikter omkring kystzonen, selve kysten og baglandet, kysten som natur, rekreativt- og erhvervsområde, regulering, casestudier.

Færdigheder:

  • redegøre for hvilke autoriteter (kommune, region, stat og EU) der har ansvar for kystzoneforvaltning.
  • redegøre for principperne og udføre en naturmæssig analyse af et kystområde.
  • redegøre for teorier om kystzone forvaltning.
  • vurdere effekten af forskellige scenarios for ændringer i kystzonen samt fordele og ulemper ved de forskellige tiltag.
  • redegøre for konkrete eksempler på kystzoneforvaltning i Danmark, EU og tropiske områder.

Kompetencer:

Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder, teori og data i forbindelse med kystzoneforvaltning.

Files/Documents

ISCED Categories

Conservation and environmental management
Coastal and marine tourism