Skip to main content
x

Kystprocesser & -morfologi (Coastal Processes & Morphology )

Language

Danish

Course format On-site
Date 2020-11-16 - 2021-01-31

Kurset giver en introduktion i samspillet mellem dynamiske processer (bølger og strømme), sedimenttransport og geomorfologi i det kystnære miljø, og dermed en forståelse for forskellige kysttypers udvikling og dynamik.

Prerequisites

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Learning outcomes

Viden:

Kystens morfodynamiske system, eksterne drivere, hydro- og aerodynamiske processer, bølgeteori, strømsystemer, sedimentdynamik og sedimenttransport, kystens morfologi, barrierekyster og klintekyster, havspejlsændringer, kysterosion, kystforvaltning og -beskyttelse.

Færdigheder:

  • Redegøre for og beregne bølgetransformationer fra dybt vand til brændingszonen.
  • Redegøre for de forskellige brændingsinducerede processer i littoralzonen, eksempelvis dannelsen af forskellige typer strømsystemer.
  • Forstå virkningen af de forskellige bølge- og strømtyper på sedimentmobilisering og sedimenttransport.
  • Redegøre for effekten af sedimenttransporten på strandplanets og forstrandens morfologiske udvikling.
  • Redegøre for morfodynamiske sammenhænge i kystzonen
  • Klassificere en given kyststrækning efter en konceptuel morfodynamisk model.
  • Redegøre for forskellige kysttypers respons på havspejlsændringer, ændrede stormfrekvenser samt ændringer i sedimentbudgettet.
  • Forstå de positive og negative konsekvenser af forskellige typer kystsikring.

Kompetencer:

Vurdere, analysere og udføre beregninger i forbindelse med kystmorfologiske problemstillinger

Files/Documents

ISCED Categories

Conservation and environmental management