Skip to main content
x

Stokastiske og ikke-lineære havbølger (Stochastic and Nonlinear Ocean Waves )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2020-08-10 - 2020-12-18

Kort om emnet

Det gis en introduksjon til stokastisk beskrivelse av havbølger, bølgespektrum, bølgestatistikk, og definisjon av freake bølger. Det gis også en introduksjon til ikkelineær bølgeresonans, frie og bundne bølger, modeller for ikke-lineær bølgeforplantning, og modulasjonsustabilitet.

Prerequisites

Emnet bør tas samtidig med eller etter MEK4100 – Matematiske metoder i mekanikk eller MEK4320 – Hydrodynamisk bølgeteori.

Application procedure

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Learning outcomes

Etter å ha fullført emnet:

  • har du lært å regne ut Fouriertransform, Fourierrekker og DFT (Diskret Fourier Transform) for hånd og på datamaskin, og kunne redegjøre for relasjonen mellom Fourierrekker og DFT, aliasing, Nyquistfrekvens og Parsevals teorem.
  • har du lært å beskrive havbølger som en stokastisk prosess, og ha kjennskap til relevante egenskaper til stokastiske prosesser for havbølger slik som stasjonær og svakt stasjonær prosess, ergodisk prosess, og smalbåndet prosess.
  • Elementær bølgestatistikk inkludert skjevhet og kurtose. Relevante distribusjoner inkludert normalfordeling og Rayleighfordeling. Kunne forklare hva vi mener med Gaussisk sjø, bølgehøyde, signifikant bølgehøyde, kamhøyde, og freake bølger.
  • har du lært å regne ut bølgespektrum som Fouriertransformen av autokorrelasjonen og bruke Fouriertransformen for å estimere spektrum. Ha kjennskap til spektrum i flere dimensjoner, inkludert bølgevektorspektrum, bølgetallspektrum, frekvensspektrum, og retningsspektrum.
  • har du lært har du lært åredegjøre for betydningen av ikke-lineær bølgeresonans for tyngdebølger, og skille mellom frie og bundne bølger.
  • har du grunnleggende kjennskap til forskjellen mellom lineære og ikke-lineære statistiske fordelingsfunksjoner for kamhøyder og bølgehøyder.
  • har du kjennskap til enkle modeller for ikke-lineær utvikling av bølgetog, og tilhørende ikkelineære fenomener slik som modulasjonsustabilitet av Stokes bølger.

Files/Documents

ISCED Categories

Physical and chemical oceanography
Statistics