Skip to main content
x

Oseanografi (Oceanography )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2020-08-10 - 2020-12-18

Kort om emnet

Dette emnet gir en bred introduksjon til fysisk/dynamisk oseanografi. Fokus vil være på havenes fysiske struktur og sirkulasjon, termodynamiske og dynamiske budsjetter, og gunnleggende fysiske prosesser som påvirker disse.

Application procedure

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Learning outcomes

Etter å ha tatt dette emnet skal du kunne:

 • være fortrolig med havvannets fysiske egenskaper, inkludert begreper som potensiell tetthet og statisk stabilitet
 • redegjøre for sentrale termodynamiske og dynamiske bevaringsligninger, inkludert nyttige forenklede balanser
 • skissere momentum- og energiutvekslingen med atmosfæren og de fysiske prosesser som påvirker disse
 • ha oversikt over den generelle havsirkulasjonen, forstå drivkreftene og mekanismene bak forskjellige typer (vind- og tetthetsdreven) sirkulasjon
 • ha grunnleggende forståelse av hvordan havsirkulasjon påvirker jordas klima

Prerequisites

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjoner er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

Files/Documents

ISCED Categories

Physical and chemical oceanography