Skip to main content
x

Bevarings- og forvaltningsbiologi (Conservation and Management Biology )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2021-01-04 - 2021-06-18
Entry level Bachelor

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i teori, metode og praksis i bevarings- og forvaltningsbiologi, med særlig vekt på norske forhold. Emnet er spesielt relevant for studenter som ønsker en jobb innenfor naturforvaltning eller forskning knyttet til bevaring og forvaltning av artsmangfold og høstbare biologiske ressurser.

Prerequisites

Bachelorgrad i biologi eller tilsvarende. Det forventes en god bakgrunn i generell økologi og evolusjon.

Application procedure

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIOS5113 og BIOS9113 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Learning outcomes

Du lærer om biologifagets rolle, muligheter og begrensninger i bevaring og forvaltning av genetisk mangfold, artsmangfold og høstbare biologiske ressurser. Sentrale temaer er bærekraftig forvaltning av fisk- og viltbestander, rovdyrproblematikk, utryddelsesfarer, artsinvasjoner, habitatdegradering, -fragmentering og -restaurering. Faglige begrunnelser for vern, og ulike typer vernetiltak gjennomgåes. Det legges vekt på multidisiplinær tilnærming, og betydningen av politiske rammer. Relevante lover og forskrifter gjennomgås, og du får en oversikt over institusjoner og organisasjoner i Norge og det internasjonale samfunn som arbeider med vern og forvaltning. Gjennom studier av konkrete tilfeller (case-studies) får du nærkontakt med praktisk verne- og forvaltningsarbeid. Det er også et mål at studentene skal bli bedre til å uttrykke seg skriftlig og muntlig om kursets temaer.

Files/Documents

ISCED Categories

Biology
Ecology
Conservation and environmental management