Skip to main content
x

Utbredelsesmodellering (Distribution Modelling )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2020-08-10 - 2020-12-18

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i utbredelsesmodellering og de data- og analyseverktøyene som er en forutsetning for utbredelsesmodellering. Gjennom forelesninger og praktiske øvelser gis en innføring i teorien for utbredelsesmodellering, en kritisk gjennomgang av styrker, svakheter, feil og usikkerhet gjennom hele prosessen av utbredelsesmodellering, oversikt over data, metode, programvare og nyttige verktøy, tilrettelegging av data og praktisk øvelse i dataanalyse- og utbredelsesmodellering. Studentene skal levere en obligatorisk prosjektoppgave og presentere og diskutere stoffet i en obligatorisk plenumspresentasjon.

Prerequisites

Emnet gir ikke teknisk kursing i geografiske informasjonssystemer (GIS). Kunnskap om og erfaring i bruk av GIS og statistisk programvare (R) er en klar fordel.

Application procedure

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD.-studenter ved UiO må melde seg til emnet BIOS9211 – Utbredelsesmodellering.

Emnene BIOS5211 og BIO9211 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Learning outcomes

Emnet skal gi en god teoretisk forståelse for prinsippene for utbredelsesmodellering, samt praktisk erfaring med de viktigste dataanalyseverktøyene som benyttes i utbredelsesmodelleringssammenheng. Gjennom prosjektoppgaven og den praktiske utbredelsesmodelleringen med påfølgende diskusjon skal deltakerne lære å kritisk vurdere hele prosessen med utbredelsesmodellering.

Files/Documents

ISCED Categories

Scientific modelling