Skip to main content
x

Gradientanalyseteknikker (Methods of Gradient Analysis )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2021-01-04 - 2021-06-18

Kort om emnet

Emnet vil gi en teoretisk bakgrunn for metodene som brukes til analyse av art-gradient relasjoner. Spesiell vekt vil bli lagt på ordinasjonsmetodikk og betinget ordinasjon, samt på geostatistisk analyse (analyse av romlige mønstre). Teorien vil bli ledsaget av praktiske øvelser i bruk av metodene, gjerne på egne data.

Prerequisites

Erfaring med bruk av statistikkprogrammet R vil være en fordel.

Application procedure

Emnene BIOS5210 og BIOS9210 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Learning outcomes

Vil gi tilstrekkelig kunnskap om gradientanalysemetoder til kritisk å kunne vurdere metodebruken i publiserte arbeider og til å bearbeide egne data.

Files/Documents

ISCED Categories

Statistics