Skip to main content
x

Genetikk og utviklingsbiologi (Genetics and Developmental Biology )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2021-08-09 - 2021-12-17
Kort om emnet

Emnet gir en innføring i utviklingsbiologi og genetikk i planter og dyr og andre relevante organismegrupper. Det legges vekt på klassiske eksperimentelle systemer/organismer og sammenhenger belyst ved genetiske og utviklingsbiologiske konsepter og prinsipper. I et overordnet fokus vil system orientert genetikk og forståelse av utvikling i et genom-perspektiv danne en ramme rundt dette emnet, og belyse hvordan genetikk og epigenetikk via spesialisering og interaksjon mellom celler danner grunnlaget for utvikling og morfologiske trekk.

Application procedure

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnene BIOS3600 og BIOS4600 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. Bachelorprogramstudenter ved Institutt for biovitenskap og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan.
 2. Andre programstudenter.
 3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter.

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning.

Learning outcomes

Etter å ha fullført emnet:

 • har du kunnskap om og kan anvende begrepsapparatet innen genetikk og utviklingsbiologi
 • har du en god forståelse av hovedkonseptene innen utviklingsbiologien samt deres mekanismer og prinsipper
 • kjenner du i hovedtrekk morfologiske prinsipper for utvikling og reproduksjon i klassiske modellorganismer
 • har du kunnskap om de genetiske og molekylære mekanismene som opererer i utvikling og reproduksjon
 • har du innsikt og forståelse for hvordan sammenhengen mellom gen og genom spiller en rolle i genetikk og utviklingsbiologi

Prerequisites

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet

Anbefalte forkunnskaper

Files/Documents

ISCED Categories

Biology
Biotechnology