Skip to main content
x

Fiskeøkologi (Fish Ecology )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2021-01-04 - 2021-06-18
Entry level Bachelor

Kort om emnet

Emnet handler om generell fiskeøkologi. Læreboken tar for seg generelle temaer som blir supplert med nyere litteratur.

Application procedure

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Learning outcomes

Målet med emnet er at studentene skal:

  • Få oversikt over fiskenes store variasjon i morfologi, atferd og livshistorie.
  • Forstå hvordan fisk samvirker med sitt biotiske og abiotiske miljø.
  • Forstå de ulike økologiske og evolusjonære prosesser som påvirker individer, populasjoner og arter.
  • Få kjennskap til ulike forskningsmetoder samt deres fordeler og begrensninger.
  • Bli bedre til å uttrykke seg skriftlig og muntlig om disse temaene på engelsk.

Prerequisites

Bachelorgrad i biologi eller tilsvarende. God bakgrunn i økologi.

Files/Documents

ISCED Categories

Ecology