Skip to main content
x

Marine algers systematikk og økologi (Systematics and Ecology of Marine Algae )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2021-01-04 - 2021-06-18

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over algenes systematikk og fylogeni basert på morfologi, finstruktur, reproduksjon og molekylære data. Emnet gir også oversikt over marine plankton- og benthosalgers økologi og biogeografi med vekt på norske forhold.

Application procedure

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnene BIO4320 og BIO9320 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Learning outcomes

Etter emnet vil studentene:

  • Være kjent med algenes systematikk, evolusjon og fylogeni: Hvor i livets tre finnes algene og hvordan slektskapet er i mellom dem.
  • Kunne de enkelte algegruppenes karaktertrekk.
  • Ha kunnskap om utvalgte algearters biologi.
  • Kjenne til algenes årstidsvariasjon og utbredelse.
  • Ha forståelse av samspillet mellom algene og miljøet de lever i med vekt på norske forhold.
  • Kunne identifisere alger ved hjelp av morfologi, finstruktur og molekylære metoder.

Files/Documents

ISCED Categories

Biology
Biotechnology
Ecology