Skip to main content
x

Marine Geodesy

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2021-01-04 - 2021-06-25

Emnets innhold:

Havets rolle i jordsystemet. Elementer av oseanografi (havstrømmer, tidevann). Målemetoder for bestemmelse av havoverflaten. Koordinatsystemer. Prinsipper for navigasjon og posisjonsbestemmelse på sjøen. Utvalgte målesystemer for posisjonsbestemmelse på sjøen, undervannsnavigasjon og ekkolodd.

Prerequisites

Kalkulus og lineær algebra. Programmering. Grunnleggende fysikk. GMLM102, GMGD200 (tidligere GMLM213) GMPE240 (tidligere GMUJ210).

Learning outcomes

Studentene skal forstå rollen til havet i jordsystemet og beherske de grunnleggende geodetiske målemetoder i forbindelse med oseanografi og posisjonering på sjø og under vann.

Files/Documents

ISCED Categories

Physical and chemical oceanography
Machinery and operators
Navigation and seamanship