Skip to main content
x

Wind and Hydropower - Resources, Profitability and Solutions

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2020-08-10 - 2020-08-31

Emnets innhold:

Det vil legges vekt på praktiske prosesser knyttet til etablering, utvidelser og drift av vindkraft og vannkraft. Teknologiske løsninger for vindkraft på land, vindkraft på grunt vann, flytende vindturbiner og små- og storskala vannkraft vil bli presentert. Analyser av ressursgrunnlaget er svært viktig, og studentene vil få innsikt i ulike metoder for dette (fra teoretisk modellering til lokale løsninger). Grundige og konsistente lønnsomhetsvurderinger er viktige for å realisere prosjekter, og vil være et sentralt tema. Konsesjonsprosesser, verneplaner og konsekvensanalyser vil bli gjennomgått (case-presentasjoner), både i forhold til aktørbildet, formelle krav og tidsløp, samt kostnadsutvikling, teknologisk utvikling (størrelse, materialvalg, virkningsgrad, ytelse) og miljømessige løsninger.

Prerequisites

FORN200

Learning outcomes

Kunnskap:

Studenten skal få inngående forståelse av teknologiske, miljømessige, juridiske og ressursmessige konsekvenser knyttet til vindkraft og vannkraftanlegg, samt utfordringer med å vurdere ulike tekniske løsninger. I tillegg vil studenten få et innblikk i utvidelse og opprusting av eksisterende vannkraftanlegg.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne arbeide med tverrfaglige problemstillinger og planleggingsprosesser. Dette innebærer evne til å analysere, syntetisere og presentere kunnskap fra fagområder som teknologi, miljø, økonomi og jus.

Generell kompetanse:

Studenten skal få trening i skriftlig og muntlig kommunikasjon av tverrfaglige problemstillinger og forskningsresultater.

Files/Documents

ISCED Categories

Offshore and renewable energy