Skip to main content
x

Bølgefysikk og Fluidmekanikk (Wave Physics and Fluid Mechanics )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2021-01-11 - 2021-05-07

Faglig innhold

Innføring i bølgefysikk og fluidmekanikk.

Bølgefysikk: Beskrivelse av bølgebevegelse, harmoniske bølger, bølgeligningen, elastiske bølger, bølgepakker, bølgefenomener, dispersjon.

Kontinuumsmekanikk/fluidmekanikk: Kontinuumshypotesen, bevaringslover, trykk, kontrollvolummetoden. Differensielle metoder i strømningsanalysen, Navier-Stokes' ligning. Diverse strømningssystemer.

Prerequisites

Anbefalte forkunnskaper

FY1001 Mekanisk fysikk.
Det anbefales å ta TMA4105 Matematikk 2 eller MA1003 Flerdimensjonal analyse parallelt.

Learning outcomes

Kunnskap

Kandidaten skal:

  • oppnå grunnleggende forståelse for bølgefysikk og fluidmekanikk

Ferdigheter

Kandidaten skal :

  • lære å analysere ulike problemstillinger innen bølgefysikk og fluidmekanikk med matematiske metoder som involverer differensial- og integralregning, utvikle eksperimentelle ferdigheter.
  • få trening i å analysere problemstillinger innen bølgefysikk og fluidmekanikk med IKT-baserte metoder

Generell kompetanse

  • Kandidaten skal utvikle evne til samarbeid

Files/Documents

ISCED Categories

Physical and chemical oceanography