Skip to main content
x

Bærekraftig Maritim Logistikk (Sustainable Maritime Logistics )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2021-01-11 - 2021-05-07

Faglig innhold

 • Sammenheng mellom mål, strategi og handlingsplan
 • Kommersiell styring av virksomheten
 • Styring ved hjelp av erfaringstall
 • Valg av transportmidler
 • Hvordan styrer vi innkjøpene?
 • Utvikling av leverandørsamarbeid
 • Innkjøpsfunksjonen rolle i organisasjonen
 • Hvordan gjennomføre konkurranseutsetting?
 • Hvordan måle effekt av tiltak innen innkjøp

Prerequisites

Krever opptak til studieprogram:

 • Shipping management (432SM)
Forkunnskapskrav

TS200214 Maritime innkjøp

Learning outcomes

Kunnskap:

 • bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.
 • om internasjonale og nasjonal regler og forskrifter for å bidra til en bærekraftig og miljøvennlig utvikling
 • selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis.

Ferdigheter:

 • anvende grunnleggende teorier og resultat av anvendt forskning til å bidra til å planlegge og lede en bærekraftig maritim logistikk-kjede.
 • gjennomføre skriftlig og muntlig presentasjoner av fagets emner
 • bidra aktivt ved utformingen av strategier og budsjett for foretak

Kompetanse:

 • kompetanse til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet.
 • evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig. kunnskaper omkring tilrettelegging for bærekraftige nytenkning og innovasjonsprosesser

Files/Documents

ISCED Categories

Logistics and shipping management
Marine and maritime law
Conservation and environmental management