Skip to main content
x

Skipsdesign III - Prosjektering (Ship Design III - Design Methods )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2020-08-17 - 2020-12-20

Faglig innhold

 • Prosjektering
 • Skipstyper
 • Hoveddimensjoner
 • Linjeutforming
 • Vektsberegninger
 • Lastkondisjoner
 • Stabilitet
 • Generalarrangement
 • Top-down og Bottom-Up
 • Design Trade-offs

Prerequisites

Krever opptak til studieprogram:

 • Skipsdesign (699SD)
Anbefalte forkunnskaper

IP204912 Skipsdesign I

Learning outcomes

Kunnskap om:

 • relevante prosjekteringsmetoder
 • ulike skipstyper
 • rederikrav
 • klasse- og myndighetskrav
 • etablering av hoveddimensjoner og linjer
 • optimalisering
 • Decision-making tools

Ferdigheter i:

 • bruk av relevant dataverktøy til utforming av skroglinjer
 • vektsberegnnger og beregning av lastkondisjoner
 • vurdering av stabilitet mot akseptkriterier
 • utforming av generalarrangment

Files/Documents

ISCED Categories

Naval engineering