Skip to main content
x

Skipsdesign II - Skrogkonstruksjon (Ship Design II - Hull Construction )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2021-01-11 - 2021-05-07

Faglig innhold

 • Kraftgang.
 • Lastkondisjoner for skip, etablering av momenter og skjærkrefter for skrogbjelken.
 • Identifisering av styrke-elementer
 • Formulering og forenkling av strukturproblemer
 • Global og lokal skrogstyrke.
 • Bærersystemer.
 • Buling av plater.
 • Designkriterier.
 • Materialegenskaper.
 • Forbindelser og detaljer.

Prerequisites

Anbefalte forkunnskaper

SKID1001 Skipsdesign I

Learning outcomes

Kunnskap om:

 • Ulike skipstyper
 • Strukturelementenes oppbygging og funksjon og påvirkning av hverandre.
 • Metoder for å designe struktur.
 • Pågående Innovasjon innenfor skipsdesign.

Ferdigheter i:

 • Bruk av relevante digitale verktøy.
 • Identifikasjon av kritiske lastkondisjoner for skip.
 • Manuelle strukturberegninger i henhold til klassekrav
 • Dataassisterte beregninger av lokale og globale skrogelementer.

Kompetanse om:

 • Terminologi.
 • Myndighetskrav.
 • Rederikrav.
 • Klasseselskapenes rolle.

Files/Documents

ISCED Categories

Naval engineering