Skip to main content
x

Drift og Vedlikehold av Skip (Operation and Maintenance of Ships )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2021-01-11 - 2021-05-07
Faglig innhold
 • IMO
 • Internasjonalt og nasjonalt regelverk
 • ISM - Koden Revisjonsgjennomføring
 • Vedlikeholdsfilosofi
 • Vedlikeholdsplanlegging
 • Drifts og Vedlikeholdsøkonomi
 • Reservedels- og vedlikeholdssystem
 • Planlegging og gjennomføring av verkstedopphold
 • Betjene fjernkontroller for framdriftsanlegg og maskinsystemer og -funksjoner

Prerequisites

Krever opptak til studieprogram:

 • Nautikk (353MN)
 • Nautikk (353YV)
Anbefalte forkunnskaper

TN202406 Sjørett, TN203511 Skipsteknikk eller tilsvarende

Learning outcomes

Kunnskap:

 • ha inngående kunnskap innen drift og vedlikehold av skip i henhold til relevante deler av STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjonene "Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået" og "Navigering på det operative nivået" og STCW kode A-II/2 funksjonene "Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivået" og "Navigering på ledelsesnivået"
 • ha inngående kunnskaper om aktuelle nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til drift og vedlikehold av skip

Ferdigheter:

 • kjenne til institusjoner som kontrollerer skipsets drift, regelverk og klassekrav
 • kunne tilpasse opplegg for drift og vedlikehold av skip til ISM kodens krav
 • gjøre rede for sammenhengen mellom målsetting til rederiet og skipets vedlikeholdsstrategi
 • demonstrere ferdigheter i å bruke oppgavestyring og styring av arbeidsbyrde
 • kjenne til og demonstrere ferdigheter i å bruke effektiv ressursstyring
 • kjenne til og demonstrere ferdigheter i å anvende metoder for beslutningstaking
 • kjenne til og demonstrere ferdigheter i anvendelse av vedlikeholdssystem
 • kjenne til og demonstrere forståelse av de operasjonelle prinsipp for skipets framdriftsmaskineri og hjelpemaskineri

Kompetanse:

 • være bevisst miljømessige, etiske og økonomisket konsekvenser av maritim virksomhet i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv og evner å realisere den kunnskapen gjennom sitt virke til sjøs
 • kunne delta aktivt i faglige diskusjoner og evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis

Files/Documents

ISCED Categories

Logistics and shipping management
Machinery and operators
Navigation and seamanship