Skip to main content
x

Offshore Ship Handling

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2021-01-11 - 2021-05-07

Faglig innhold

 • Offshore operasjoner langs rigg
 • Dynamisk Posisjonering (DP)
 • Diesel elektrisk - og konvensjonelt framdriftssystem
 • Ulykker, hendelser, skaderapporter
 • Sikkerhetsvurdering
 • GOMO guidelines
 • Sikker Jobb Analyse
 • Risiko Vurdering

Prerequisites

Krever opptak til studieprogram:

 • Nautikk (353MN)
 • Nautikk (353YV)
Anbefalte forkunnskaper

TN203611 Navigasjon 3 - Seilas og manøvrering, TN303012 Navigasjon 4, TN301804 DP-Grunnkurs

Learning outcomes

Kunnskap:

 • kjenne til de grunnleggende prinsipp for sikker manuell manøvrering av offshorefartøy
 • kjenne til de grunnlgende prinsipp for sikker manøvrering av offshorefartøy under DP kontroll
 • ha inngånde kunnskaper om de vanligste framdriftssystem på offshorefartøy
 • ha kjennskap til  GOMO guidelines knyttet til skipstrafikk nær offhsoreintallasjoner
 • kunne liste opp de viktigste moment i en sikkerhetsvurdering ved manøvrering langs rigg

Ferdigheter:

 • i en simulator kunne manøvrere offshorefartøy langs en offshoreinnstalasjon
 • kunne foreta en sikker jobb analyse knyttet til manøvrering ved en offshoreinstalasjon
 • beskrive rapporteringsrutiner i forbindelse med ulykker og hendelser

Kompetanse:

 • være bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser knyttet til fagområdet

Files/Documents

ISCED Categories

Navigation and seamanship
Safety