Skip to main content
x

Biomarin verdiskaping (BioMarine Value Creation )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2020-08-17 - 2020-12-20

Emnet gir innføring i biomarin næring. Det blir vektlagt presentasjon av verdikjeder innen fiskeri, høsting og akvakultur. Bærekraftig utnyttelse av marint råstoff.

Ekskursjoner

Gjesteforelesere fra næringsliv

Learning outcomes

Kunnskap:

Studenten:

 • har kunnskap om innovasjonsmuligheter innenfor biomarint område.
 • har kunnskap om viktige marine restråstoff og ingredienser.
 • kjenner til norsk akvakultur, hele verdikjeden
 • kjenner til norsk fiskerinæring og har kunnskap om fangstmetoder. - har kunnskap om virkemiddelapparatet for finansiering av FoU.    

Ferdigheter:

Studenten:

 • kan reflektere over mulig anvendelse av ulike marine råstoff og bestanddeler.
 • kjenner til muligheter og utfordringer i ulike deler av næringen.
 • har kjennskap til utvalgte bedrifter i den marine verdikjeden.

Kompetanse:

Studenten:

 • kjenner til aktuell nytenking og innovasjonsprosesser innenfor utvalgte marine områder.
 • kjenner til aktuelle forskningsinstitusjoner og marine klynger.
 • har oversikt over verdiskaping i ulike deler av den biomarine næringen.

Prerequisites

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
 • Biomarin innovasjon (298BMI)
 • Bioteknologi (427BT)

Files/Documents

ISCED Categories

Aquaculture
Fisheries