Skip to main content
x

Diplomski Studijski Program Geofizički Odsjek: Meteorologija i fizička oceanografija (MSc Physics - Geophysics: Meteorology and Physical Oceanography )

Type
Master (ISCED 2011 level 7)
Language

Croatian

Duration 4 semesters
Entry level Bachelor
Cost http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Tijela_sluzbe/Senat/Sjednice/2012_2013/PRAVILA_PARTICIPACIJE_03.2013._Odluka_Senata-corr_scan.pdf

Uz kompetencije koje se stječu na preddiplomskoj razini, diplomski studijski program studentima nudi temeljito teorijsko i praktično upoznavanje osnovnih geofizičkih struka (meteorologije, fizičke oceanografije, seizmologije, geomagnetizma i aeronomije) te osposobljenost za početak znanstveno-istraživačkog rada u području odabrane discipline: meteorologije i fizičke oceanografije ili seizmologije i fizike čvrste Zemlje, kao i upis doktorskog studija. Taj je program logični nastavak preddiplomskog studija.

Studijska grupa: Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Studijska grupa: Meteorologija i fizička oceanografija]

Meteorologija i fizička oceanografija

I. Godina

Obvezni predmeti

 • Seizmologija III 
 • Klimatologija 
 • Dinamička meteorologija II
 • Numeričke metode u fizici
 • Klimatologija II
 • Dinamička meteorologija III
 • Meteorološki praktikum
 • Dinamika obalnog mora

II. Godina

Obvezni predmeti 

 • Geomagnetizam i aeronomija I
 • Analiza i prognoza vremena I
 • Klimatologija III
 • Geofizički seminar
 • Geomagnetizam i aeronomija II
 • Analiza i prognoza vremena II 
 • Diplomski rad

Izborni predmeti

 • Odabrana poglavlja seizmologije
 • Planetologija
 • Opća i anorganska kemija
 • Osnove modeliranja atmosfere
 • Odabrana poglavlja meteorologije 
 • Statistička fizika 

Izborni predmeti

 • Hidrologija I
 • Fizička meteorologija I 
 • Hidrologija II 
 • Fizička meteorologija II 

Application procedure

Prijavi treba priložiti sljedeće isprave (originali ili ovjerene fotokopije):

 • Domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu),
 • Rodni list,
 • Svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom studiju ili diplomu (uvjerenje) završenog dodiplomskog studija,
 • Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (troškovi razredbenog postupka iznose 200 kn),
 • Prijepis ocjena s navedenim ECTS-bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija,
 • Dokumenti za priznavanje dodatnih bodova (samo na Matematičkom odsjeku). 

Prijave za razredbeni postupak za upis na 1. godinu diplomskih sveučilišnih studija na Geofizičkom odsjeku primaju se 22., 23. i 26. rujna 2016. godine u uredu za studente Fizičkog i Geofizičkog odsjeka (Bijenička cesta 32).

Obavijest o upisu (rang liste) bit će objavljene 26. rujna na stranicama Geofizičkog odsjeka.

Upisi će se obavljati 28., 29. i 30. rujna 2016.

Sve dodatne informacije o prijavama, potrebnoj dokumentaciji te upisu možete pronaći na web stranicama Ureda za studente Fizičkog i Geofizičkog odsjeka: 
https://www.pmf.unizg.hr/phy/diplomski_studij_geofizike

Prijave i upisi obavljaju se prema kriterijima raspisanim u Natječaju za Upis studenata u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2016./2017. koji je objavljen na stranicama Sveučilišta u Zagrebu:

http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/up...

 

Learning outcomes

 • Demonstrirati poznavanje i razumijevanje prirodnih znanosti (fizika, matematika) na kojima se temelji studij geofizike
 • Demonstrirati poznavanje i razumijevanje glavnih geofizičkih disciplina (meteorologije, seizmologije, fizičke oceanografije, geomagnetizma i aeronomije)
 • Demonstrirati poznavanje važnijih geofizičkih teorija i metoda što uključuje logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis pojava
 • Demonstrirati poznavanje najsuvremenijih znanstvenih spoznaja u području svoje specijalizacije

Prerequisites

Pretpostavka za kvalitetno praćenje diplomskog studija su čvrsti fizikalni i matematički temelji s preddiplomskog studija čemu udovoljavaju sljedeći studijski programi:

 • preddiplomski sveučilišni studij geofizike,
 • završen preddiplomski studiji ostalih prirodoslovnih struka i matematike na PMFu, FER-u i FSB-u, Sveučilišta u Zagrebu te Fakultetu prirodoslovnomatematičkih znanosti i kineziologije, Sveučilišta u Splitu.

ISCED Categories

Physical and chemical oceanography