Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Bachelor of Technology Management and Marine Engineering )

Type
Bachelor (ISCED 2011 level 6)
Taal

Danish

Tijdsduur 5 semesters

Indhold i uddannelsen:
 

 • Tværfaglige elementer, herunder metodelære
 • Termiske maskiner og anlæg
 • Elektriske og elektroniske maskiner, anlæg og udstyr
 • Procesanalyse og automation
 • Ledelse, økonomi og sikkerhed
 • Professionspraktik i 3 måneder
 • Bachelorprojekt
 • Valgfag


Fredericia Maskinmesterskole tilbyder 3 forskellige valgfagslinjer på de sidste semestre af uddannelsen, hvor du har mulighed for at vælge netop de fag som interesserer dig mest. De 3 valgfagslinjer er :

 • Maritim linje: Linjen er obligatorisk, hvis du ønsker at blive ansvarshavende i maskinrummet på et skib.
 • Energi på havet: Du vælger denne linje, hvis du ønsker et job inden for offshorebranchen (olie/gas eller vedvarende energiformer såsom vind- og bølgeenergi)
 • Industri og ledelse: Du vælger denne linje, hvis du har ønske om et lederjob i større virksomheder inden for energi, forsyning, produktion eller service. Linjen er udarbejdet i samarbejde med Trekantsområdet Danmark
Structurele componenten
Thesis/Dissertation
Industry partners
Internship/Workplace experience
Practical/Field work

Application procedure

Sommeroptag (start i august)

Optagelse på BM1 (værkstedsskolen) og BM4 sker via Den Koordinerede Tilmelding (KOT).
For alle ansøgere til optag på maskinmesteruddannelsen er ansøgningsfristen den 5. juli.
Der er ingen kvote 2-frist til maskinmesteruddannelsen idet alle ansøgninger behandles efter 5. juli.

Ved flere ansøgere, end skolen har kapacitet til, er udvælgelseskriterierne:

 • Ansøgere som har bestået adgangskursus på Fredericia Maskinmesterskole eller Aalborg Universitet Esbjerg.
 • Ansøgere med gymnasial uddannelse med matematik og fysik/kemi på minimum B-niveau.

Vinteroptag (start i uge 5)

Optagelse sker via ansøgningsskema direkte til skolen, men ud fra samme kriterier som ved sommeroptag. Der er ingen ansøgningsfrist, dog anbefales det, at man ansøger i så godt tid som muligt.

OBS! Møder en optaget ansøger ikke op til studiestart, vil pladsen gå til en på ventelisten medmindre skolen er informeret om årsagen til fraværet.

Prerequisites

Adgangskrav

Optagelse på maskinmesteruddannelsen forudsætter


ENTEN
at ansøgeren har gennemført en af følgende gymnasiale uddannelser:

 • Studentereksamen (STX)
 • HF (kursus)
 • HTX
 • HHX
 • EUX
 • Adgangskurset til ingeniøruddannelserne med matematik og fysik/kemi på minimum B-niveau samt engelsk og dansk på minimum C-niveau.


ELLER
at ansøgeren har gennemført en relevant erhvervsuddannelse suppleret med matematik, fysik og/eller kemi, engelsk og dansk, hvoraf to af fagene minimum skal være på B-niveau. De øvrige skal være på minimum C-niveau.
Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan, efter uddannelsesinstitutionens afgørelse, i det enkelte tilfælde ud fra en realkompetencevurdering træde i stedet for adgangskravet om en erhvervsuddannelse.
Supplerende fag kan tages på f.eks. VUC, men de fleste med erhvervsuddannelse tager et halvt års adgangskursus, hvor man tager fire fag på samme tid. Se mere under en anden fane her på siden.

Relevant erhvervsuddannelse kunne fx være: Elektriker, smedeuddannelse, mekanikeruddannelse, maskinarbejder eller værktøjsmager. Kontakt gerne studievejledningen, hvis du er i tvivl om, om, din erhvervsuddannelse er relevant.

HuskHvis ikke du har et, så skal du imens du tager adgangskurset, tage et førstehjælpsbevis, da det er et krav, når du skal starte på maskinmesteruddannelsens 1. teorisemester, BM4. Førstehjælpskurset skal være på minimum 6 timer. Førstehjælp ved hjertestop skal indgå. Et bevis kunne f.eks. indeholde: Førstehjælp ved hjertestop (4 timer) og Førstehjælp ved ulykker (2 timer).

ISCED Categories

Projectmanagement
Maritieme economie
Logistiek en bedrijfsvoering scheepsvaart
Machines en operators
Scheepsbouwkunde
Veiligheid
Maritieme veiligheid