Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Fiskeriingeniør I: Beskrivelse af udnyttelse og forvaltning af fisk (Fisheries Engineer I: Describe Exploitation and Management of Fish )

Taal

Danish

Course format On-site
Datum 2020-08-31 - 2020-12-04

Overordnede kursusmål

Kurset vil give den studerende en introduktion til grundlæggende koncepter inden for produktion, udnyttelse og forvaltning af fisk dækkende 1) det marine miljø og oceanografi, 2) fiskefødevare-teknologi- og sikkerhed, 3) fiskeri- og fangstteknologi, 4) fiske- og fiskeriøkologi, og 5) fiskeriforvaltning samt 6) indledende kendskab til praktiske processer på en fiskefabrik og i et fiskeri ombord på et fiskeskib. Kurset vil gøre den studerende i stand til at beskrive overordnede principper og basale aspekter i processer, dynamikker, interaktioner, reguleringer, størrelsesordener og bæredygtighedskriterier inden for disse områder. Kurset vil demonstrere, at videnskabeligt baseret rådgivning i forvaltningen og anvendelsen af akvatiske vedvarende ressourcer styrker den bæredygtige udnyttelse og fødevaresikkerhed. Kurset vil belyse sammenhænge og interaktioner imellem fiskeri, produktion, miljø, og klima, global fødevareforsyning, økonomi og forvaltning af akvatiske vedvarende ressourcer.

Kursusindhold

Fiskeriingeniør I er et kompositkursus, der består af 6 delkomponenter, som omfatter miljø og oceanografi (1), fødevareteknologi og –sikkerhed (2), fiskeri- og fangstteknologi (3), praktik på fiskefabrik og fiskeskib (4), fiske- og fiskeriøkologi (5), og fiskeriforvaltning (6). Kurset vil give forståelse for fiskenes biologi og miljømæssige livs- og vækstbetingelser, de biologiske og fysiske interaktioner heri, samt for teknologien og metoderne bag deres udnyttelse og bæredygtige forvaltning eksemplificeret ved en hovedart. Kurset vil beskrive vigtige typer af fiskeri og ressourceudnyttelse mht. fiskeri og processering, samt dynamikken, teknologiske udviklinger, effektiviteten og tekniske interaktioner heri. De studerende vil blive i stand til at beskrive en nøgleart i produktion og udnyttelse, samt miljømæssige og økosystemmæssige påvirkninger fra fiskeri og processerings-aktiviteterne. Kurset vil give en forståelse af fiskerimæssige og fødevareproduktionsmæssige nøgleparametre samt populationsdynamiske nøgleparametre, samt beskrive variabiliteten i disse parametre i forhold til biologiske, miljømæssige, og abiotiske faktorer såsom klimabetingelser og økonomiske markedskræfter. Endelig vil vigtige typer og strukturer af fiskerisystemer, produktionssystemer, økosystemer, videnskabelige rådgivningssystemer og forvaltningssystemer blive eksemplificeret og beskrevet.

Prerequisites

25201: Introduktion til Fiskeriingeniør (særligt Søsikkerhedsdelen)

Learning outcomes

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:

 • Udføre målinger af havvands fysiske, kemiske og biologiske egenskaber;
 • Beskrive hvordan og hvorfor havvands fysiske, kemiske og biologiske egenskaber varierer i kystnære områder;
 • Demonstrere kendskab til hvordan en fisk ændrer sensorisk kvalitet under islagring;
 • Anvende en kvalitets-indekserings-metode (QIM) til vurdering af ”rest-holdbarhed” under islagring af fisk;
 • Demonstrere kendskab til hvordan mere avancerede sensoriske bedømmelser foretages;
 • Beskrive de vigtigste aktive og passive fiskeriredskaber og hvordan de fungerer (opererer);
 • Demonstrere forståelse for fisks reaktionsmønstre (adfærd) i forhold til fiskeriredskaber;
 • Beskrive basisprocesserne på en fiskefabrik og på et fiskeskib i et fiskeri;
 • Beskrive arten og definere bestande i fiskeribiologisk sammenhæng;
 • Beskrive udnyttelsen af arten i bestandsmæssig sammenhæng og definere biologisk bæredygtighed, samt beskrive ændringer i bestanden mht. størrelse og udbredelse samt indvirkende nøglefaktorer;
 • Beskrive fiskeriet på den udvalgte art og den sektorspecifikke infrastruktur i tværdisciplinær forvaltningskontekst og bæredygtighed;
 • Beskrive basale koncepter, terminologier, procedurer, og standarder i én type af fiskeriforvaltning på én udvalgt fiskeart;

Files/Documents

ISCED Categories

Biologie
Fysische en chemische oceanografie
Machines en operators
Visserij
Veiligheid