Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Genetikk og utviklingsbiologi (Genetics and Developmental Biology )

Taal

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Datum 2021-08-09 - 2021-12-17
Kort om emnet

Emnet gir en innføring i utviklingsbiologi og genetikk i planter og dyr og andre relevante organismegrupper. Det legges vekt på klassiske eksperimentelle systemer/organismer og sammenhenger belyst ved genetiske og utviklingsbiologiske konsepter og prinsipper. I et overordnet fokus vil system orientert genetikk og forståelse av utvikling i et genom-perspektiv danne en ramme rundt dette emnet, og belyse hvordan genetikk og epigenetikk via spesialisering og interaksjon mellom celler danner grunnlaget for utvikling og morfologiske trekk.

Prerequisites

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet

Anbefalte forkunnskaper

Application procedure

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnene BIOS3600 og BIOS4600 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. Bachelorprogramstudenter ved Institutt for biovitenskap og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan.
 2. Andre programstudenter.
 3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter.

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning.

Learning outcomes

Etter å ha fullført emnet:

 • har du kunnskap om og kan anvende begrepsapparatet innen genetikk og utviklingsbiologi
 • har du en god forståelse av hovedkonseptene innen utviklingsbiologien samt deres mekanismer og prinsipper
 • kjenner du i hovedtrekk morfologiske prinsipper for utvikling og reproduksjon i klassiske modellorganismer
 • har du kunnskap om de genetiske og molekylære mekanismene som opererer i utvikling og reproduksjon
 • har du innsikt og forståelse for hvordan sammenhengen mellom gen og genom spiller en rolle i genetikk og utviklingsbiologi

Files/Documents

ISCED Categories

Biologie
Biotechnologie