Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Vannforurensning II (Water Pollution II )

Taal

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Datum 2021-01-04 - 2021-01-26

Emnets innhold:

Emnet er en videreføring av VANN300. Tiltak for å hindre vannforurensning fra nedbørfelt. Sentralt står nedbørfeltforståelse, tiltak i nedbørfelt og restaureringsmuligheter av forurensede vannforekomster.

Emnet er tilpasset slik at det er mulig å gjennomføre VANN301 samtidig med MINA300 eller FMI309/310.

Prerequisites

VANN300.

Anbefalte forkunnskaper:

VANN210

Learning outcomes

En grundigere innsikt i de viktigste tiltakene mot vannforurensning, det vil si arealavrenning og dens effekter som eutrofiering, forsuring og miljøgifter.

Files/Documents

ISCED Categories

Toxicologie
Conservatie en milieumanagement