Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Bærekraftig internasjonal handel og shipping økonomi (Sustainable International Trade and Shipping Economy )

Taal

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Datum 2020-08-17 - 2020-12-20

Faglig innhold

 • Globale handelsmønstre.
 • Skipstyper, trades og havner (tørrlast, tank, spesialist, container og Ro-Ro).
 • Politikk og regelverkets påvirkning på global handel og økonomi i skipsfart .
 • Sammenhengen mellom internasjonal handel og shipping
 • Selskapsformer i shipping
 • Rollene til ulike interessenter innen shipping som rederiforbund, skipsredere, befraktere, forsikringsselskap, mellommenn (Port / Liner /befraktnings agenter og meglere), sjøfolk, arbeidere og fagforeninger.
 • Charter markedet, og prismekanismen i maritim transport
 • Rederiets økonomi og finansiering av skip

Prerequisites

Krever opptak til studieprogram:

 • Nautikk (353MN)
 • Nautikk (353YV)
 • Shipping Management (SL432)
 • Shipping management (432SM)

Learning outcomes

Kunnskap:

 • identifisere de viktigste faktorer som påvirker behovet for sjøtransport
 • forklare betydningen internasjonal handel har for den globale utvikling
 • beskrive hvordan skipsfarten tilpasser seg stadig skiftende rammevilkår
 • bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.
 • selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

Ferdigheter:

 • identifisere og beskrive globale handelsmønstre og hvorfor de er oppstått
 • dokumentere at man forstår sammenhengen mellom skipstyper, trades og havner
 • beskrive de ulike selskapsformer som benyttes i shipping
 • vise generell kunnskap om mekanismen i charter markedet og prisingen i maritim transport
 • forklare de viktigste elementene i rederiets økonomi, samt finansiering av skip.
 • vise at man behersker fagets emner gjennom skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner

Kompetanse:

 • evne til å vurdere miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av handel sjøtransport både i et og globalt perspektiv og kunne realisere denne kunnskapen gjennom sin videre yrkeskarriere
 • evne til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet
 • evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig
 • kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser

Files/Documents

ISCED Categories

Maritieme economie
Beleid en bestuur
Logistiek en bedrijfsvoering scheepsvaart
Marien and maritiem recht