Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Havromskonstruksjoner ( Ocean Installations )

Taal

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Datum 2021-01-11 - 2021-05-07
Faglig innhold

Emnet tilsikter å gi en grunnleggende innføring i ulike konstruksjoner til havs, slik som design installasjon, drift og vedlikehold. Dette omfatter både designmessige kriterier (miljøpåvirkninger, materialvalg, sikkerhet osv) og operasjonelle forhold. Tema vil være tilpasset til enhver tid aktuelle problemstillinger fra havnæringene slik som:

 • Ressurser (mat, energi, turisme….)
 • Miljøfaktorer (vær vind, bølge strøm)
 • Designprosessen (funksjonskrav, sikkerhetskrav)
 • Levetidsutfordringer relatert til begroing, korrosjon, materialvalg, overflatebehandling etc.
 • Dynamiske forhold – maksimalbelastninger og utmatting
 • Maritime operasjoner (installasjon, drift, vedlikehold etc)
 • Forankringssystemer
 • Operasjonelle analyser

Prerequisites

Anbefalte forkunnskaper

Mekanikk

Learning outcomes

Kunnskap: Etter endt kurs skal studenten ha kunnskap om:

 • havets ressurser, utbygging, drift og vedlikehold gjennomført til havs
 • hva slags miljøpåvirkninger slike installasjoner utsettes for gjennom levetiden, og hvordan det påvirker funksjon, levetid, tilkomst etc.
 • ulike maritime operasjoner som er nødvendige i forbindelse med slik utbygging til havs (t.d. installasjon, legging av kabler/rør, vedlikehold, flytting, osv)
 • ulike materialers egenskaper og anvendelser i slike installasjoner (dynamiske egenskaper, lav vekt, korrosjonsbeskyttelse osv.)

Ferdigheter: Etter endt kurs skal studenten kunne:

 • gjennomføre dimensjoneringsanalyser og risikovurderinger knyttet til utvikling av ulike konstruksjoner til havs
 • gjennomføre design, dimensjonering og fabrikasjon av ulike konstruksjoner og systemer som inngår i en utbygging til havs
 • formidle sentrale teorier og problemstillinger som har betydning for utbygging og drift av slike installasjoner
 • foreta nødvendige overslagsberegninger av ulike installasjonsmetoder (t.d. sleping, løfteoperasjoner, forankring osv.)
 • gjennomføre enkle kostnadsanalyser

Generell kompetanse: Etter endt kurs skal studenten ha:

 • opparbeidet et faglig grunnlag og forståelse for å kunne delta i planlegging og gjennomføring av tverrfaglige prosjekter fra planlegging til avvikling.

Files/Documents

ISCED Categories

Machines en operators
Near- en offshore infrastructuur
Veiligheid