Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Maritime innkjøp ( Maritime Procurement )

Taal

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Datum 2020-08-17 - 2020-12-20

Faglig innhold

 • Innkjøpets rammebetingelser og innføring i Forsyningskjeden Økonomi for innkjøpere
 • Leverandørevaluering
 • Behovsberegning og hvordan spesifisere behov
 • Kvalitet og målinger i innkjøpsarbeidet. 
 • Incoterms - Leveringsbetingelser
 • Innkjøpsforhandlinger Leverandør- og tilbudsevaluering
 • Leverandørutvikling
 • Forhandlinger

Prerequisites

Krever opptak til studieprogram:

 • Nautikk (353MN)
 • Nautikk (353YV)
 • Shipping management (432SM)

Learning outcomes

Kunnskap:

 • dokumentere god kunnskap om innkjøpers rolle i verdikjeden.
 • dokumentere god kunnskap og forståelse for industriell kjøpsadferd, leverandøranalyser, forhandling
 • bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.
 • selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

Ferdigheter:

 • bidra aktivt til at bedriftens verdimål etterleves i hele forsyningskjeden 
 • bidra aktivt ved utformingen av innkjøpsstrategi i den maritime næringene
 • forklare hvorfor det er viktig å ha gode prosedyrer for godkjenning av leverandører
 • gjennomføre skriftlig og muntlig presentasjoner av fagets emner

Kompetanse:

 • kunnskap omkring viktigheten av å fokusere på kvalitet og seriøsitet i alle ledd.
 • evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig
 • evne til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet
 • evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

Files/Documents

ISCED Categories

Persoonlijke vaardigheden en communicatie
Maritieme economie