Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Biomarin verdiskaping (BioMarine Value Creation )

Taal

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Datum 2020-08-17 - 2020-12-20

Emnet gir innføring i biomarin næring. Det blir vektlagt presentasjon av verdikjeder innen fiskeri, høsting og akvakultur. Bærekraftig utnyttelse av marint råstoff.

Ekskursjoner

Gjesteforelesere fra næringsliv

Prerequisites

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
 • Biomarin innovasjon (298BMI)
 • Bioteknologi (427BT)

Learning outcomes

Kunnskap:

Studenten:

 • har kunnskap om innovasjonsmuligheter innenfor biomarint område.
 • har kunnskap om viktige marine restråstoff og ingredienser.
 • kjenner til norsk akvakultur, hele verdikjeden
 • kjenner til norsk fiskerinæring og har kunnskap om fangstmetoder. - har kunnskap om virkemiddelapparatet for finansiering av FoU.    

Ferdigheter:

Studenten:

 • kan reflektere over mulig anvendelse av ulike marine råstoff og bestanddeler.
 • kjenner til muligheter og utfordringer i ulike deler av næringen.
 • har kjennskap til utvalgte bedrifter i den marine verdikjeden.

Kompetanse:

Studenten:

 • kjenner til aktuell nytenking og innovasjonsprosesser innenfor utvalgte marine områder.
 • kjenner til aktuelle forskningsinstitusjoner og marine klynger.
 • har oversikt over verdiskaping i ulike deler av den biomarine næringen.

Files/Documents

ISCED Categories

Aquacultuur
Visserij