Pasar al contenido principal
x

Dýralífeðlisfræði (Animal Physiology )

Idioma

Islandés

Formato del curso On-site
Fecha 2021-01-11 - 2021-04-23

Námskeiðslýsing:

Fyrirlestrar: Innra umhverfi, stýrikerfi, boðflutningur, himnuspenna, taugakerfi, hormónakerfi, skynjun, vöðvastarfsemi, blóðrás, öndun, melting, efnaskipti, útskilnaður, æxlun.

Verklegar æfingar: 1) Himnuspenna og boðefni. 2) Taug/beinagrindarvöðvi. 3) Viðbrögð líkamans við áreynslu.

Önnur verkefni: Áfangapróf verða lögð fyrir á misserinu eins og nánar er tilgreint í kennsluáætlun í upphafi námskeiðs.

Prerrequisitos

Nauðsynleg undirstaða  LÍF315G Frumulíffræði

Resultados del aprendizaje

Markmið námskeiðsins er að nemandi hafi öðlast fræðilegan undirbúning í lífeðlisfræði, sem geri hann hæfan til að takast á við frekara nám og starf á sviði líf- og heilbrigðisvísinda.

Í lok námskeiðsins á nemandi að hafa tileinkað sér hæfni í eftirfarandi þáttum:

  • Þekkja og geta lýst grundvallarhugtökum í lífeðlisfræði, byggingu og starfsemi frumna, vefja, líffæra og líffærakerfa. Ennfremur helstu rannsóknaraðferðir og mælitækni.
  • Geta útskýrt lífeðlisfræðilega ferla.
  • Geta mælt lífeðlisfræðilega þætti og unnið úr niðurstöðum.
  • Geta túlkað niðurstöður eigin mælinga og annarra á gagnrýninn hátt.
  •  Geta beitt þekkingu í lífeðlisfræði til að setja fram vinnutilgátur sem reyna má með tilraunum.
  • Geta rætt og rökstutt mál sitt með tilvísunum í heimildir  og geta greint á milli staðreynda og ályktana.
  • Geta tekið virkan þátt í vinnuhópum við að leysa lífeðlisfræðileg verkefni.

Archivos/Documentos

Categorías CINE (ISCED)

Biología