Pasar al contenido principal
x

Vildtpleje og Vildtforvaltning (Wildlife Management )

Idioma

Danés

Formato del curso On-site
Fecha 2021-08-09 - 2021-09-05

Kurset behandler en række emner i relation jagt- og vildtforvaltning:

 1. Forvaltning nationalt/ internationalt:
  • Lov om jagt og vildtforvaltning, naturbeskyttelsesloven, planlov, skovlov, regler for tilskud til land- og skovbrug, natura 2000, konventioner.
 2. Vildtvenlig skovdrift:
  • Terrænanalyse i skov, Hjortevildtets forvaltning på bedriftsniveau, skoven som levested for vildt med, fokus på hjortevildt.
 3. Vildtvenlig markdrift: 
  • Terrænanalyse i det åbne land, Marken som levested, vildtvenlig markdrift, vildtplejetiltag i dyrkningsfladen, beplantning og hegn i det åbne land, søer og vådområder for vildtet. Fokus på agerhøne, fasan og hare.
 4. Forvaltning af fiskeinteresser på bedriftsniveau:
  • Laksefisk som indikator for vandmiljø, forvaltning af laksefisk, lystfiskeri som driftsgren, perspektiver til fremtidig udnyttelse af fiskeinteresser.
 5. Planer:
  • Terrænplejeplaner herunder biotopplaner, afkodning af ejerens ønsker til vildtforvaltning, udførsel af planer i praksis.
 6. Natursyn, etik og moral: 
  • Anvendelse af natursyn i forståelse af konflikter på naturforvaltningsområdet. Diskussion af etik og moral i forhold til jagt.

Prerrequisitos

Det forudsættes en teoretisk viden svarende til jagttegnets skriftlige del: Lærebogen 'vildt og jagt i Danmark'.

Proceso de aplicación

Er du ikke indskrevet på en professionsbacheloruddannelse - kontakt pcj@ign.ku.dk

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Alle bachelor- og kandidatstuderende skal søge hhv. forhåndsgodkendelse eller dispensation i deres respektive studienævn for at kunne deltage i professionsbachelorkurser på Skovskolen.

Resultados del aprendizaje

Målene med kurset er at den færdiguddannede kursist er i stand til at varetage drifts- og konsulentopgaver inden for vildtforvaltning på bedriftsniveau samt kunne udarbejde salgbare terrænplejeplaner.

Viden:

 • Grundlæggende kendskab til de almindelige vildtarters biologi og krav til levested.
 • Grundlæggende kendskab til relevant lovgivning.
 • Grundlæggende viden om udfordringerne i vildtforvaltning nationalt og internationalt.
 • Grundlæggende kendskab til vildtplejetiltag på bedriftsniveau.
 • Kendskab til laksefisks biologi og krav til levested.
 • Forståelse på international vildtforvaltnings indflydelse på national lovgivning.

Færdigheder:

 • Kunne udfører simple analyserer et terræns vildtmæssige potentiale.
 • Kunne udarbejde en målsætning for en ejendom og på baggrund af denne udarbejde en terrænplejeplan. –Kunne redegørre for lovgivning, udpegninger, tilskudsmuligheder i forhold til konkrete plejetiltag.

Kompetencer:

 • Kunne sætte jagtens værdi i forhold til bedriftsøkonomien og den øvrige samfundsøkonomi.
 • Diskuterer etik og moral i forhold til jagt.
 • Kunne forholde sig til forskellige natursyn og anvende dem i analyse af konflikter inden for forvaltning af jagt og fiskeri.
 • Forståelse for lodsejernes praktiske virkelighed.
 • Kunne forholde sig til sine egne kompetencer i forhold til udarbejdelsen af et salgbart produkt. 
 • Vide hvor og hvordan man supplerer sin viden omkring konkrete vildtplejetiltag for en given art.

Archivos/Documentos

Categorías CINE (ISCED)

Conservación y gestión ambiental
Pesquerías