Pasar al contenido principal
x

Kystprocesser & -morfologi (Coastal Processes & Morphology )

Idioma

Danés

Formato del curso On-site
Fecha 2020-11-16 - 2021-01-31

Kurset giver en introduktion i samspillet mellem dynamiske processer (bølger og strømme), sedimenttransport og geomorfologi i det kystnære miljø, og dermed en forståelse for forskellige kysttypers udvikling og dynamik.

En gennemgående del af kurset udgøres af morfodynamiske modeller, som beskriver morfologiske ændringer som respons på ændringer i de dominerende processer. Sådanne procesændringer kan afstedkommes af eksterne påvirkninger, såsom klimaændringer (havspejlsændringer og ændringer i bølgeklimaet) samt menneskelig indgriben. Endelig vil kystbeskyttelsesmetoder til modvirkning af konsekvenser af klimaændringer blive diskuteret.

Der vil blive afholdt en dagsekskursion til feltlokaliteter langs Nordsjællands Kyst hvor bl.a. effekter af forskellige typer kystsikring vil blive demonstreret.  

Prerrequisitos

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Resultados del aprendizaje

Viden:

Kystens morfodynamiske system, eksterne drivere, hydro- og aerodynamiske processer, bølgeteori, strømsystemer, sedimentdynamik og sedimenttransport, kystens morfologi, barrierekyster og klintekyster, havspejlsændringer, kysterosion, kystforvaltning og -beskyttelse.

Færdigheder:

  • Redegøre for og beregne bølgetransformationer fra dybt vand til brændingszonen.
  • Redegøre for de forskellige brændingsinducerede processer i littoralzonen, eksempelvis dannelsen af forskellige typer strømsystemer.
  • Forstå virkningen af de forskellige bølge- og strømtyper på sedimentmobilisering og sedimenttransport.
  • Redegøre for effekten af sedimenttransporten på strandplanets og forstrandens morfologiske udvikling.
  • Redegøre for morfodynamiske sammenhænge i kystzonen
  • Klassificere en given kyststrækning efter en konceptuel morfodynamisk model.
  • Redegøre for forskellige kysttypers respons på havspejlsændringer, ændrede stormfrekvenser samt ændringer i sedimentbudgettet.
  • Forstå de positive og negative konsekvenser af forskellige typer kystsikring.

Kompetencer:

Vurdere, analysere og udføre beregninger i forbindelse med kystmorfologiske problemstillinger

Archivos/Documentos

Categorías CINE (ISCED)

Conservación y gestión ambiental