Pasar al contenido principal
x

Fiskeøkologi (Fish Ecology )

Idioma

Noruego Bokmål

Formato del curso On-site
Fecha 2021-01-04 - 2021-06-18
Nivel de entrada Bachelor

Kort om emnet

Emnet handler om generell fiskeøkologi. Læreboken tar for seg generelle temaer som blir supplert med nyere litteratur.

Prerrequisitos

Bachelorgrad i biologi eller tilsvarende. God bakgrunn i økologi.

Proceso de aplicación

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Resultados del aprendizaje

Målet med emnet er at studentene skal:

  • Få oversikt over fiskenes store variasjon i morfologi, atferd og livshistorie.
  • Forstå hvordan fisk samvirker med sitt biotiske og abiotiske miljø.
  • Forstå de ulike økologiske og evolusjonære prosesser som påvirker individer, populasjoner og arter.
  • Få kjennskap til ulike forskningsmetoder samt deres fordeler og begrensninger.
  • Bli bedre til å uttrykke seg skriftlig og muntlig om disse temaene på engelsk.

Archivos/Documentos

Categorías CINE (ISCED)

Ecología