Pasar al contenido principal
x

Akvatisk biomangfold (Aquatic Biodiversity )

Idioma

Noruego Bokmål

Formato del curso On-site
Fecha 2021-01-04 - 2021-06-18

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over organismer i havet og ferskvann med vekt på det norske artsmangfoldet. De viktigste artenes og gruppenes klassifikasjon, oppbygging, funksjon og tilpasninger er sentrale tema.

Prerrequisitos

Følgende emner må være tatt før første laboratorieøvelse og feltekskursjon i BIOS2220:

BIOS1150 – Biologisk mangfold

Proceso de aplicación

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Resultados del aprendizaje

Etter å ha fullført emnet

 • har du kunnskap om de viktigste akvatiske organismer og deres miljø i Norge
 • har du forståelse av hvordan artsmangfold varierer med habitat og årstid
 • har du kunnskap om organismenes oppbygning, funksjon og tilpasninger til sitt miljø
 • har du forståelse av hvordan artsmangfoldet er evolusjonært beslektet
 • kan du bruke ulike metoder til taksonomisk identifikasjon og analyse av biodiversitet

Archivos/Documentos

Categorías CINE (ISCED)

Biología
Ecología