Pasar al contenido principal
x

Navigasjon 4 (Navigation 4 )

Idioma

Noruego Bokmål

Formato del curso On-site
Fecha 2020-08-17 - 2020-12-20

Faglig innhold

 • Bridge Resource Management (BRM) med fokus på menneskelig faktor
 • Bridge Resource Management (BRM) med fokus på ledelse/mentoring 
 • Redningstjenesten
 • Planlegging og gjennomføring av søke- og redningsoppdrag
 • Ledelse av SAR operasjoner (OSC)
 • Praktiske SAR øvinger i simulator
 • Faget dekker kravene til teoretiske kunnskaper i STCW kapittel II tabell A-II/1-2.

Prerrequisitos

Krever opptak til studieprogram:

 • Nautikk (353MN)
 • Nautikk (353YV)
Anbefalte forkunnskaper

TN203611 Navigasjon 3 - Seilas og manøvrering

Resultados del aprendizaje

Kunnskap:

 • ha inngående kunnskap innen Search and Rescue (SAR) og Bridge Resource Management (BRM) i henhold til relevante deler av STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon -Navigasjon på det operative nivået og STCW kode A-II/2 funksjon -Navigasjon på ledelsesnivået
 • ha inngående kunnskaper om aktuelle nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til SAR operasjoner
 • ha kunnskaper om ledelse/mentoring  i praksis

Ferdigheter:

 • kunne løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til SAR operasjoner og BRM.
 • kunne planlegge og gjennomføre SAR oppdrag
 • kunne lede SAR operasjoner som On Scene Coordinator (OSC)
 • kunne demonstrere grunnleggende kunnskap og forståelse for operative menneskelige aspekter som samhandling, kommunikasjon og situasjonsoversikt på bro.
 • kunne gjøre rede for hvordan norsk og internasjonal redningstjeneste og regelverk er oppbygd
 • kunne gjøre rede for og anvende grunnleggende teori for planlegging og gjennomføring av søke- og redningsoppdrag, herunder også On Scene Coordinator sine plikter
 • ha ferdigheter innen operasjonell ledelse, og må kunne arbeide både selvstendig og i team. Kandidaten må også kunne arbeide innenfor flerkulturelle grupper.
 • ha ferdigheter innen ledelse/mentoring av medarbeidere.

Kompetanse:

 • ha et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, ha respekt for andre fagområder og fagpersoner, og kunne bidra i tverrfaglig arbeid og kunne tilpasse egen faglig utøvelse og teamegenskaper til aktuell arbeidssituasjon og -forhold.
 • delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis.

Archivos/Documentos

Categorías CINE (ISCED)

Navegación y náutica